فایل word اعلام سود و خطر سيستماتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعلام سود و خطر سيستماتيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شرکت هایی که برای گزارش دهی درآمد برنامه ریزی می کنند بازده سالیانه ی غیرطبیعی را تجربه می کنند. هدف ما توضیحی براساس ریسک برای این پدیده می باشد. که به موجب آن سرمایه گذاران از اعلامیه ها اطلاعات شرکت ها برای تعدیل انتظارات خود استفاده میکنند. اما آنها این کار را به صورت ناقص انجام می دهند. در نتیجه تغییرات حول زمان اعلام سود جمع شده و شرکت هایی که اطلاعاتشان را علنی می سازند به صورت خاصی ریسک پذیر شوند. همسو با فرضیه ی ما، سود و عواید اعلام کنندگان می تواند درآمد کل را پیش بینی کند. نتیجه ارایه در تمامی سهام ها مشابه است و اعلام زود هنگام به سود بیشتر می انجامد. نتیجه شرکت هایی که اطلاعات را ارایه نمی دهند نیز در طول زمان مطالعه وهم در تمامی شرکت های مورد مطالعه ما مطابقت دارد.

لینک کمکی