فایل word نقش سهامداران نهادي و درماندگي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش سهامداران نهادي و درماندگي مالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه براساس تیوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از مهمترین معیارهای حاکمیت شرکتی، حضور سهامداران نهادی در شرکت است. حضور سهامداران نهادی باعث بهبود عملکرد شرکت، و ابزاری در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران های مالی می باشد. بنابراین بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر احتمال وقوع بحران مالی از موضوعات مهم در حوزه پژوهش می باشد. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی شناسایی تاثیر مالکیت نهادی در پیشگیری از درماندگی مالی در شرکت ها می باشد.

لینک کمکی