فایل word مديريت و نقش معلمان در تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت و نقش معلمان در تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی نقش معلمان در تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان بوده است . سیاست در معنای عام هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، (چه شخصی چه اجتماعی) است؛ و در معنای خاص اموری است که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد. کوشش برای نگهداری یا بدست آوردن قدرت یا کاربست قدرت دولت در جهت هدف ها و درخواست های گوناگون. سیاست به معنای باستانی کلمه، دخالت در امر عمومی و به معنای جدید، شهر مدرن صنعتی است که کنشگرانش به سیستم سازمان دهنده آن مشروعیت می دهند که در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی که فاقد جامعه آماری و به صورت نظری تربیت سیاسی اجتماعی مورد برسی قرار گرفته است .

لینک کمکی