فایل word مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي بتا (?)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي بتا (?) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بر سر این امر اختلافی وجود ندارد که بگوییم انقلابی در نظریه تامین مالی دانشگاهی در دهه های 1950 و 1960 روی داد. درحالی که پیشرفت های عمده ای در جنبه های مختلفی در طول این مدت رخ داد، اما مسیله قیمت گذاری دارایی ها به بحث حاضر ما ارتباط بیشتری دارد. این انقلاب با کار مارکوویتز (1952 و 1959) آغاز شد که به درک ما از نظریه تنوع و مجموعه (پرتفوی) شکل داد. این امر با توسعه مفهوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توسط شارپ و لینتنر (1964،1947) به اوج خود رسید. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک فرمول ساده فریبنده است که می گوید رابطه (کواریانس) مستقیم و مثبتی بین ریسک، بتا و سود مورد انتظار وجود دارد. در واقع ریسک بتا از آن زمان نماد سمبلیک مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شده است که تمام دانشجویان رشته امور مالی سریع آن را به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ربط می دهند.

لینک کمکی