فایل word کيفيت گزارش مالي و کيفيت حسابرسي در شرکت ها دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کيفيت گزارش مالي و کيفيت حسابرسي در شرکت ها دولتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اولیه پژوهش گزارش مالی پژوهشی حسابرسی، درک عوامل تعیین کننده کیفیت است و پژوهشگران در هر حوزه، متغیرهای زیادی را تعیین کردهاند که کیفیت را زیاد می کنند یا کیفیت را کم میکنند .در این مقاله ،ما کیفیت گزارش مالی و کیفیت حسابرسی را تعریف کردایم و یک چارچوب شخصی(وظیفه) محیط را برای خلاصه کردن یافته ها ی قبلی در مورد عوامل تعیین کننده شان را استفاده کردایم . و رابطه بین کیفیت گزارش مالی و کیفیت حسابرسی را مشخص کردیم. بحث ما دیدگاه های پیشنهاداتی فراهم می کند در مورد اینکه چگونه گزارش مالی و کیفیت حسابرسی بهبود بدهند . با استفاده از این چارچوب، ما فرصت هایی برای پژوهش های آتی فراهم می کنیم.

لینک کمکی