فایل word عوامل موثر بر رضايت مشتري ازخدمات پس از فروش محصولات (ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل موثر بر رضايت مشتري ازخدمات پس از فروش محصولات (ايران خودرو) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تامین رضایت مشتری در همهی سازمانها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین در بخش خدمات و تولید محصولات به عاملی تعیین کننده در کسب موفقیت تجاری تبدیل شده است. بر این اساس، نمایندگی های فعال در صنعت خودرو از این قاعده مستثنی نیستند. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش، شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (خاکی 1384). هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت و شناخت و درک دنیای پیرامون است و مقصود اصلی پژوهش علمی، شناخت پدیده های طبیعی و کشف روابط میان آنهاست. پژوهش علمی یک کوشش نظام مند برای پاسخ دادن به پرسش هاست و ساختار آن متکی بر یک نظام منطقی است که روش علمی نامیده می شودهدف از انجام این پژوهش مطالعه فایل word عوامل موثر بر رضايت مشتري ازخدمات پس از فروش محصولات (ايران خودرو) می باشد نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین قیمت و کیفیت رابطه معنی داری وجود دارد (0/005=p و 0/297 = r). بنابراین این فرضیه تایید می شود. بین کیفیت و زمان رابطه معنی داری وجود دارد (0/005=p و 0/294 = r). بنابراین این فرضیه تایید می شود. بین زمان و نوآوری بهتر رابطه معنی داری وجود دارد (0/005=p و 0/286 = r). بنابراین این فرضیه تایید می شود.

لینک کمکی