فایل word رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي کايزن در صنايع سبز کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي کايزن در صنايع سبز کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

عصر جهانی شدن صنعت ساخت را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. رقابت جهانی یکی از چالش های بسیار مهم است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند. یکی از روش ها برای بهبود رقابت کسب و کار استفاده از مفهوم بهبود مستمر که تحت عنوان کایزن شناخته شده است، هست. هدف از این پژوهش فایل word رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي کايزن در صنايع سبز کوچک و متوسط با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور 21 عامل از ادبیات تحقیق استخراج شد و برای تایید با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت . بعد از اجماع نظر خبرگان 10 عامل نهایی مورد تایید مشخص شد و در ادامه با استفاده از روش AHP و در قالب نرم افزار EXPERT CHOICE رتبه بندی عوامل صورت گرفت. نتایج نشان داد که حمایت مدیریت ارشد و حضور یک تسهیل کننده برای حمایت از برنامه و تعلیم و آموزش به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شدند.

لینک کمکی