فایل word دوره تصدي حسابرس و کيفيت سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دوره تصدي حسابرس و کيفيت سود :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروز یکی از مسایل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. ازسوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس، کیفیت حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی، موجب تدوین مقرراتی نظیر چرخش اجباری حسابرسان جهت محدود کردن این روابط شده است. اما در خصوص منافع چرخش اجباری حسابرسان، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد و تحقیقات صورت پذیرفته، نتایج متناقضی را نشان میدهد این تحقیق به بررسی رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود می پردازد. اینکه دوره تصدی حسابرسی چگونه می تواند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد درمجموع، یافته های تحقیق مبین این است که با افزایش مدت تصدی حسابرس، احتمال مدیریت سود، چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش سود، بیشتر گردیده و جهت مدیریت سود وابسته به انگیزه های خاص مدیریت می باشد.و درادامه به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود حاکمیت شرکتی و کیفیت سود و قانون حاکمیت شرکتی به عنوان راه حلی برای افزایش کیفیت سود پرداخته شده است.

لینک کمکی