فایل word حسابرسي عملکرد مديريت و نقش در پيشبرد اهداف سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابرسي عملکرد مديريت و نقش در پيشبرد اهداف سازمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه در محیط های اقتصادی که دارای نظام های متعدد و ابعاد گوناگون است مدیریت سازمانی تاکید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی ، کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی دارد به همین دلیل حسابرسی عملکرد مدیریت نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان دارد. حسابرسی عملکرد عبارت است از فرآیند سیستماتیک ارزیابی صرفه اقتصادی ، کارآیی و اثربخشی عملیات تحت کنترل مدیریت و گزارش نتایج همراه با توجیه ها برای بهبود عملیات برای افراد ذینفع. حسابرسی عملکرد شامل دو نوع حسابرسی مدیریت و حسابرسی برنامه است. حسابرسی عملکرد مدیریت شامل 3 بخش استاندارد های عمومی ، استانداردهای اجرایی عملیات و استاندارد گزارشگری است. هدف های کلی حسابرسی عملکرد مدیریت ارزیابی عملکرد ، شناسایی فرصت های بهبود عملیات و ارایه پیشنهاد هایی برای بهبود عملیات می باشد.

لینک کمکی