فایل word حسابرسي داخلي چگونگي تاثير آن بر تقويت کنترل هاي داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حسابرسي داخلي چگونگي تاثير آن بر تقويت کنترل هاي داخلي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بحث نظارت بر عملکرد سازمان، یکی از وظایف مهم و اصلی مدیریت عالی یک سازمان محسوب می گردد. جهت تحقق این وظیفه مهم و کلیدی، سازمان ها واحدی را زیر نظر مستقیم مدیرعامل سازماندهی می نمایند که به عنوان بازوی مدیرعامل عمل می کند و با نظارت کامل بر عملکرد واحدهای اجرایی و ستادی، تصویری شفاف از سازمان با توجه به فرازونشیب ها، موفقیت ها و عدم پیشرفت ها و نقاط ضعف به مدیریت عالی سازمان منعکس می نماید. واحدهایی که چنین وظایف حساسی را به عهده دارند، زمانی موفق خواهند بود که مجموعه عملکرد آنها در تصمیم گیری های مدیریتی اثربخش باشد. لذا ارزیابی اثربخشی عملکرد واحدهای نظارتی سازمان ها امری ضروری است تا میزان اثربخشی و موفقیت و عوامل موثر درآن شناسایی و در جهت تقویت عوامل برنامه ریزی گردد.

لینک کمکی