فایل word تعيين ميزان اثر گذاري مولفه هاي سرمايه فکري بر عملکرد با استفاده مدل BSC (مطالعه موردي: بانک قوامين استان چهارمحال و بختياري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ميزان اثر گذاري مولفه هاي سرمايه فکري بر عملکرد با استفاده مدل BSC (مطالعه موردي: بانک قوامين استان چهارمحال و بختياري) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش به تعیین میزان اثر گذاری مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد با استفاده مدل BSC می پردازد. هدف این پژوهش، سنجش سرمایه فکری و سپس میزان تاثیر گذاری آن بر عملکرد کارکنان با استفاده از مدل BSC است. جامعه آماری مربوط به کارکنان بانک قوامین استان چهارمحالو بختیاری در حوزه مالی طی سال 1393 می باشد. روش پژوهش کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش های توصیفی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد کلیه فرضیه ها در خصوص تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد قابل قبول می باشند.

لینک کمکی