فایل word تدوين راهبردهاي توسعه يک شرکت پيمانکار عمراني با استفاده از تکنيک SWOT (مطالعه موردي: شرکت آرمان شهر گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين راهبردهاي توسعه يک شرکت پيمانکار عمراني با استفاده از تکنيک SWOT (مطالعه موردي: شرکت آرمان شهر گيلان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف شناسا یی و ارزیابی مهم ترین عوامل استراتژیک داخلی و خارجی شرکت آرمان شهر گیلان به منظور تدوین انواع راهبرد های توسعه ای قابل اجرای شرکت انجام شده است. روش تحلیل و ارزیابی در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل سوات است. نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان می دهد بین عوامل داخلی، داشتن اعضا جوان و با انگیزه (0/6) و داشتن اعتبار و خوش حسابی در بازار منطقه (0/6)، بالاترین نقاط قوت شرکت آرمان شهر گیلان است؛ در حالیکه داشتن رقبای زیاد در منطقه (0/2) و ریسک پذیری کم (0/2)، از مهم ترین ضعف ها شناخته شده است. همچنین بررسی جدول ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد اعتقاد و بها دادن دولت به پیمانکاران (0/8) و اجرای امور پیمانکاری با هزینه کمتر به علت کوچکتر بودن شرکت با کاهش هزینه های بالاسری (0/45)، مهم ترین فرصت ها و وجود رقبای جدید (0/8) مهم ترین تهدیدها در بین عوامل خارجی است. تحلیل موقعیت و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی خارجی (IE)، شرکت آرمان شهر گیلان را در منطقه راهبردهای تهاجمی (SO) نشان می دهد. در نهایت اجرای پروژه های بزرگ با هزینه کمتر به علت وجود پتانسیل های مثبت شرکت نسبت به رقبا؛ ایجاد سیستم مدیریت دانش در شرکت؛ اجرای پروژه با استفاده از نظام مهندسی ارزش؛ به عنوان راهبردهای موثر در آینده شرکت آرمان شهر گیلان بر مبنای نظر خبرگان شرکت تعیین شده است.

لینک کمکی