فایل word بررسي رابطه و تاثير محافظه کاري حسابداري و اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه و تاثير محافظه کاري حسابداري و اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به طورکلی اعتبار تجاری یکی از منابع تامین مالی برای شرکت ها می باشد که عوامل مختلفی از جمله محافظه کاری در حسابداری بر میزان اعتبار تجاری نقش بسزایی خواهد داشت و تاثیرگذار می باشد . از این رو ، بررسی در مورد رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها ضروری به نظر می رسد . لذا هدف این پژوهش، فایل word بررسي رابطه و تاثير محافظه کاري حسابداري و اعتبار تجاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال1386 تا پایان سال 1393 بررسی شده است (952 شرکت - سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که بین محافظه کاری و اعتبار تجاری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

لینک کمکی