فایل word بررسي تاثر تخصص IT حسابرس روي کنترل اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثر تخصص IT حسابرس روي کنترل اطلاعات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه طراحی و استقرار مناسب سامانه های کنترل داخلی در واحدهای اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل تحقق اثر بخشی و کارایی عملیات، ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی، رعایت قوانین و مقررات و کمک به پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی به شمار می رود. از این رو نهادهای حرفه ای و قانون گذاری کشورهای مختلف به تدوین چارچوب ها، بیانیه ها و رهنمودهایی در ارتباط با نحوه ی استقرار، ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی توسط مدیریت و حسابرسی کنترل داخلی توسط حسابرسان واحدهای اقتصادی پرداخته اند. با توجه به اهمیت این موضوع نقطه ضعف های موضوعی در کنترل های داخلی مربوط به IT نشانگر تهدید های منحصر به فردی برای سازمان ها هستند. ما در این تحقیق به بررسی چگونگی استراتژی شرکت های در برابر فسخ همکاری با حسابرس فعلی خود در زمان بروز نقص های موضوعی کنترل داخلی IT پرداختیم. که مشخص گردید که شرکت ها به دنبال ایجاد نقص در کنترل های داخلی با حسابرس خود همکاری را قطع و با حسابرس با تخصص IT بیشتر شروع به همکاری می کنند. همچنین در ادامه به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا شرکتهایی که حسابرس خود را با حسابرس با تخصص IT بالاتر تعویض می کنند آیا گزارش نقاط ضعف موضوعی در کنترل داخلی افزایش می یابد و آیا این نقاط ضعف اصلاح می گردند که مشخص گردید زمانی که شرکتها حسابرس با تخصصIT بالاتر استخدام می کنند گزارش نقاط ضعف موضوعی IT در کنترل داخلی افزایش می یابد و همچنین اقدامات در جهت اصلاح آن ها نیز بیشتر می گردد.

لینک کمکی