فایل word نقش و وظايف سازمان بازرسي کشور در تسري حقوق شهروندي در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش و وظايف سازمان بازرسي کشور در تسري حقوق شهروندي در جامعه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی وظایف و نقش سازمان بازرسی کشور در تسری حقوق شهروندی در جامعه با استفاده از منابع کتابخانهای و به روشهای توصیفی و تحلیل محتوا به نگارش درآمده است. نتایج نشان میدهد سازمان بازرسی کل کشور همواره و از دیرباز تلاش خود را بر مسیله و محور حذف و به حداقل رسانیدن فساد اداری در سازمانها قرار داده و از این مبحث یکی ازاصلیترین و تاثیرگذارترین نهادها در احقاق حق مردم و جامعه است و از گسترش فساد جلوگیری مینماید. انجام بازرسیهای مستمر و فوقالعاده در این رابطه میتواند نقش و کار آیی موثری داشته باشد؛ درواقع، بررسی شرایط نظامهای مردمسالار نشانمیدهد که نظارت بر زمامداران، مسیولان و نهادهای حکومتی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت، پاسخگویی دولت، حفظ حقوق و آزادیهای عمومی، حق دسترسی به مناصب و مشاغل مهم و کلان سیاسی، امکان انتخابات آزاد و سالم، اطلاعرسانیکارآمد و حاکمیت قانون نقشی بسزا در استقرار و تحکیم مردمسالاری ایفا میکند. نتایج این تحقیق نشان میدهد میان عوامل و راهکارهایی که آمبودزمانها با تقویت و بالندگی آنها میتوانند به توسعه مردمسالاری کمک کنند، یک رابطه بازتولید وجود دارد و همانگونه که در مدل مفهومی نشان داده شد این عوامل بهصورت زنجیروار به هم مرتبط هستند و وجود هرکدام از آنها به تولید و تقویت عوامل دیگر و فقدان هرکدام از آنها به ناکارآمدی و نقص بقیه منجر خواهد شد.

لینک کمکی