فایل word نقش نظم عمومي و اخلاق حسنه در قراردادها در حقوق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش نظم عمومي و اخلاق حسنه در قراردادها در حقوق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

فلسفه اصلی حقوق به لحاظ ماهوی ایجاد عدالت و آزادی و به لحاظ شکلی ایجاد نظم عمومی و امنیت است، در عین حال نظم عمومی و امنیت به لحاظ منطقی قبل از عدالت و آزادی قرار دارد؛ زیرا تا زمانی که نظم عمومی و امنیت برقرار نباشد نمی توان از عدالت و آزادی سخن گفت.بدین جهت،نظم عمومی جایگاه بسیار مهمی در حقوق دارند و از قواعد امری محسوب می شوند؛ به طوری که نمی توان بر خلاف نظم عمومی توافق نمود و منفعت شخصی را بر منافع عمومی ترجیح داد.در حقوق ایران در قراردادها نیز نظم عمومی جایگاه مهمی دارد و هر گونه توافق و قرارداد بر خلاف نظم عمومی باطل و فاقد اثر است.نظم عمومی دایره بسیار وسیعی دارد و از حوزه مسایل حقوق عمومی تا اخلاق حسنه و دین و ایمان را دربرمی گیرد.در مقاله حاضر به بررسی جایگاه نظم عمومی و اخلاق حسنه در قراردادها در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

لینک کمکی