فایل word نقدي منتقدانه بر حقوق کيفري قرآن (قصاص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقدي منتقدانه بر حقوق کيفري قرآن (قصاص) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این نوشتار ما خرده گیری های منتقدان قصاص را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسیم می کند، دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قرار داده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سوال بده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است. -1 اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل 2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست 4- عفو قاتل بهتر از قصاص است.

لینک کمکی