فایل word نقد و بررسي ادله فقهي و اصولي مذاهب اسلامي در رابطه با مصلحت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقد و بررسي ادله فقهي و اصولي مذاهب اسلامي در رابطه با مصلحت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تدوین مکاتب اصولی همواره مرهون تلاش های علمایی بوده است که با پشتوانه فکری ناشی از قرآن و سنت تاثیرات شگرفی در حوزه ی منابع، ساختار، عناوین جدید و امثال اینها، در علم اصول ایجاد کرده اند. هدف در پژوهش حاضر، فایل word نقد و بررسي ادله فقهي و اصولي مذاهب اسلامي در رابطه با مصلحت بوده که با روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت پدیرفته است. یافته های پژوهش حاکی است: سه فرض در خصوص مسایل مستحدثه به عنوان منبع استنباط احکام شرعی وجود دارد. اول: مصلحت به عنوان منبع استنباط، دوم: حجیت مطلق ظن، سوم: مصلحت به عنوان مدرک عقل علمی. با بررسی فرضهای سه گانه ی در باب فقه نظریات مبتنی بر جایگاه مصلحت در وضع قوانین به ویژه احکام حکومتی: فرض اول با توجه به شیوهی فقاهتی، اجتهادی شیعه محال است. فرض دوم هم با تالی فاسدهایی که دارد، در اثبات حجیت خبر واحد و حجیت ظهور ممکن نبوده و تنها فرض عقلانی و قابل قبول، فرض سوم است. البته مصلحت در کلام شیعه مخصوصا فقهای متاخر به معنای استفاده ازمصالح مرسله نبوده، بلکه به معانی دلیل عقل قطعی ومدرک عقل عملی درنظر گرفته شده است

لینک کمکی