فایل word مسيوليت مدني دولت در قبال ريزگردها ناشي از رها اراضي ملي رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظيم در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مسيوليت مدني دولت در قبال ريزگردها ناشي از رها اراضي ملي رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظيم در استان خوزستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

حق محیط زیست سالم وعاری از هرگونه آلایندگی از حقوق بنیادین افراد است و در صورت ورود زیان ، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. بدین ترتیب، یک تعهدی قانونی به وجود می آید. دولت با اعمال خود که مشتمل بر عدم احیاء اراضی و واگذاری اراضی متعلق خود ، به مردم و حفر چاههای نفت و گاز به خشک کردن تدریجی تالاب و بیابانی شدن اراضی پرداخته، هر چند کهاعمال حقوق مالکانه ، استقرار دارد مزاحم حقوق دیگران نباشد. دولت با اقدامات خود در منطقه ، ریزگردهایی را به بار آورده که جان هزاران انسان و بهداشت عمومی را به مخاطره انداخته ، در قبال زیان دیدگان چه مسیولیت هایی وجود دارد

لینک کمکی