فایل word فلسفه قصاص و شرايط تحقق آن در اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فلسفه قصاص و شرايط تحقق آن در اسلام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

قصاص به معنی جستجو کردن و پیگیری کردن از آثار چیزی است هر امری که پشت هم آید عرب آن را قصه میگوید و از آنجایی که قصاص قتلی است که سر قتل دیگری قرار میگیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است.منظور از قصاص این است که کیفرکشنده فرد بیگناه همانخواهد بودکه به او بر سر مقتول آورده است. مجازات قصاص فقط در جرایم عمدی که علیه تمامیت جسمانی افراد ارتکاب میابد انجام میپذیرد و این حکم نیز علاوه بر قانون مجازات اسلامی بلکه در متون فقهی و قرآن کریم نیز ذکر شده است و ازاین حیث باید بین مجازات جانی ومجنی علیه تناسب و برابری و در صورت رعایت مصلحت وجود داشته باشد زیرا قانون گذار در م 276 ق.م.ا بیان میکند که باید از حیث طول و عرض بین جرم و قصاص برابر باشد و در صورت امکان تساوی در عمق نیز شرط است . برخى از نظامهاى حقوقى جهان معاصر مجازات قصاص را بر نمىتابند و به دلایلى آن را منافى حقوق بشر قلمداد مىکنند. لذا بررسى فلسفه قصاص در اسلام و مقایسه دیدگاههاى فقها و حقوقدانان اسلامى با دیگر مکاتب و نظامهاى حقوقى، لازم و موجب اذعان به قوت و ژرف اندیشى تعالیم اسلامى است

لینک کمکی