فایل word عالم ذر و فلسفه فراموشي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عالم ذر و فلسفه فراموشي آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

عالم ذر عالمی است که از دیرباز توجه مفسران ، فلاسفه و عالمان دینی را به خود جلب کرده است اما باتوجه به اهمیت موضوع ،آن ها هنوز هم در این باره به اتفاق نظر نرسیده اند. منکران عالم ذر با توجه به قراین عقلی و نقلی سعی کرده اند تا وجود آن را انکار نمایند و از پیمان های آن به عنوان استعداد های فطری ، تمثیل و کنایه و .... یاد کنند. در مقابل آنها،موافقین با توجه به آیات الهی و روایات معصومین (ع) به اثبات وجوداین عا لم پرداخته اند. دراین مقاله ضمن تعریف عالم ذروعلت نامگذاری آن، چندین آیه ازقرآن که مربوط به آن عالم می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. اما هدف اصلی از اینتحقیق بررسی دلایل فراموشی عالم ذر و پیمان های آن می باشدکه در پی آن این نتیجه حاصل شد: دلیل اصلی فراموشی عالم ذر حکمت الهی می باشد. زیرا در صورت عدم فراموشی عالم ذر و پیمان های آن، دیگر سنت امتحان و هدایت در دنیامفهوم پیدا نمی کرد ، در ضمن تمامی انسان ها عهد الست را فراموش نکرده اند،بلکه بعضی از انسان ها و در راس آن ها ایمه معصومین(ع)علاوه برعالم بودن خویش،با یادآوری این عالم از طریق روایات خود ،دیگران را نیز متوجه این عالم و پیمان هایآن نموده اند.ازآنجا که این پژوهش در حوزه علوم انسانی صورت گرفته است جمع آوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه ایواز طریق مطالعه متون مختلف وبهره جستن ازنظریات مفسران ودانشمندان اسلامی می باشد،بااستفاده از روش فیش برداری و بررسی مطالب، پس از انتخاب اطلاعات مفید،باتکیه برعقل ومنطق یافته ها رامورد تجزیه وتحلیل قرار داده وبا روش توصیفیتحلیلی نگارش نموده ام. البته موانع و محدودیت هایی هم در مورد موضوع پژوهش و تحقیق وجود داشت از جمله این که : کتاب ها و رساله های کمتری در مورد عالم ذر تدوین شده است یا فقط به ابعاد خاصی از این موضوع پرداخته شده است یااین که از دیدگاه های خاصی عالم ذر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است که این محدودیت ها کار تحقیق را مشکل می سازد .

لینک کمکی