فایل word دستور موقت در دعواي اجرت المثل ايام زوجيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دستور موقت در دعواي اجرت المثل ايام زوجيت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اجرتالمثل یکی از همان حقوق ویژهای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیقی برقرار میشود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. یکی از مسایلی که در قانون حمایت خانواده درصلاحیت دادگاههای خانواده دانسته شده، موضوع رسیگی به اجرتالمثل ایام زوجیت است و هیچ مردی نمیتواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش مییابد وبه همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مسیله منصرف میشوند. این مقاله از روش مطالعه و تحقیق استفاده شده است از جمله: مطالعه کتابخانهای، فیش برداری و استفاده از علوم و اطلاعات و تجربیات اساتیددانشگاه و حوزه مورد بهره برداری قرار گرفته است . در این صورت با توجه به مواد 336 قانون مدنی و بند الف تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت امکان حصول اجرتالمثل برای زوجه وجود دارد حال با توجه به ماده 7 قانون حمایت خانواده سال 1391 قانونگذار برای درخواست کننده اجرتالمثل جهت جلوگیری از خطرات آینده تدابیری همچون صدور دستور موقت را در نظر گرفته است که تفصیلا به بررسی آنها میپردازیم.

لینک کمکی