فایل word حقوق شهروندي با تاکيد بر مردم و فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حقوق شهروندي با تاکيد بر مردم و فرهنگ :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یک زندگی اجتماعی خوب و در حقیقت زندگی مدینه فاضله از دغدغه های مردم یک جامعه است و این زندگی میسرنمی شود مگر اینکه آن جامعه دارای قوانین و قواعد حقوق شهروندی باشد البته بعد اخلاقی و قواعد آن قدرت کنترل، تدبیر و اجرایی شدن دقیق حقوق شهروندی را ندارد چون ضمانت اجرایی ندارد و از طرفی ممکن است عده ای پایبندبه بعد اخلاقی نباشند لذا باید این روابط اجتماعی تحت عنوان قوانین حقوق شهروندی تدوین شود و حقوق همه افراد جامعه در نظر گرفته شود. و یکی از مقسمات حقوق اساسی را می توان همین تدوین و اجرای حقوق شهروندی دانستو برای بهتر اجرا شدن حقوق شهروندی عواملی چون فرهنگ جامعه و اطلاع یا بی اطلاعی از حقوق خود در رابطه با زندگی اجتماعی و حقوقی بسیار موثر است و این می تواند آنها را با توجه به اینکه دارای عقاید مختلف و عملکردهای گوناگون دارند به یک شکل متحدالرویه تبدیل کند. بنابراین این ضمانت سلامت جامعه و همگرایی است. و حقوق اجتماعی افراد یک منزلت انسانی است که با قدرت و منابع در جامعه و توزیع آن ارتباط دارد.

لینک کمکی