فایل word جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در آيينه فقه و حقوق اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جرم انگاري عدم ثبت ازدواج در آيينه فقه و حقوق اسلامي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

از مهمترین رویداد زندگی بشر ازدواج است که شارع و قانونگذار توجه خاصی بدان مبذول داشته اند . در ماده 871 قانون مجازات اسلامی قانونگذار آن را جرم دانسته و از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی به شمار آورده است. در این نوشتار ضمن تببین جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و مبانی و دلایل آن، به نقد و بررسی دلایلآن پرداخته و ضمن پیشنهاد اصلاحی ماده مذکور، به این نتیجه می رسد که جرم دانستن عدم ثبت نکاح با هدف قانونگذار در استحکام خانواده و عدم تزلزل آن منافات دارد و بهتر است آن را از زمره جرایم عمومی خارج کند و بطور مطلق جرم نداند.

لینک کمکی