فایل word تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعليق تعقيب و جايگاه آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیشبینی کرده و تکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیبکننده مقرر مینماید تا از این طریق، منافع جامعه و حقوق متهم حفظ گردد؛ به همین دلیل، این مقامات صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. در این رابطه، امروزه سیستم دادرسی کیفری، اصل موقعیتداشتنتعقیب را پذیرفته و نهاد تعلیق تعقیب، به عنوان مصداقی از اعمال اصل موقعیتداشتن تعقیب و یکی از جایگزینهای تعقیب کیفری به شمار میرود و این موضوع، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز تصریح گردیده است. مطابق این قرار،دادستان به عنوان مقام تعقیب، با اعمال اختیار در تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازندهای در تامین مصالح جامعه، اصلاح مجرم و احقاق حقوق بزهدیده دارد. در این نوشتار، تعلیق تعقیب و نقش آن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد بررسی قرار گرفته تا بدینوسیله جایگاه آن در نظام کیفری آشکار گردد.

لینک کمکی