فایل word تحليل حقوقي قراردادهاي تحقيق و توسعه (آر.ديR&D) با طرف خارجي صاحب تکنولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل حقوقي قراردادهاي تحقيق و توسعه (آر.ديR&D) با طرف خارجي صاحب تکنولوژي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس پژوهش در فقه، حقوق و علوم اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بشر همواره پیوندی ناگسستنی با فناوری داشته، چه از زمان استفاده از ابزارهای کار ابتدایی و چه در روزگارکنونی که بهره گیری از فناوریهای پیچیده و پیشرفته جزء لاینفک حیات انسانی شده است. امروزه نقش فناوری در جهت دهی به جوامع انسانی و بهبود سطح زندگی کتمان شدنی نبودهو ریشه بسیاری از تحولات در جوامع را بایددر حوزه فناوری جستجو کرد . فناوریهای نو به رغم ویژگیهای مخرب آن از جمله تشدید حس زیاده طلبی و آرامش زدایی، قدرتی ب ی بدیل به انسان بخشیده و اگر استخدام آ نها به نحوی نظا م یافته، خردمندانه و مبتنی بررهیافتهای آرمانی باشد، قادر است بشر را در گذر از تنگناها یاری کند . در برابر، اگر فناوری به طور شتاب زده وناسنجیده به کار گرفته شود، کژتابیهای گسترده ای را در پی خواهد داشت . از منظر اقتصادی در نظریه های جدید رشد اقتصادی در گرو ایجاد تغییرات تکنولوژیک است .حقوق انتقال فناوری که افزون بر جنبههای فنی دارای طبعی میان رشته ای است ، با آنکه به عنوان مبحثی مستقل در ادبیات حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد، تعاملات گسترده ای با سایر حوزه های حقوق دارد انتقال فناوری عمدتا در بستر تجارت بین الملل جریان دارد؛ زیرا غالب دارندگان فناوری در کشورهای توسعه یافته مستقربوده و متقاضیان فناوری نیز عمدتا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته انداهمیت ارتباط انتقال فناوری با حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز امری پوشیده نیست؛ چراکه عمده فناوریهای ارزشمند در اختیار شرکتهای چندملیتی به عنوان کارگزار اصلی انتقال فناوری قرار دارد و جریان و حجم انتقال فناوری میان این شرکتها با بنگاههای تابعه خود در کشورهای نیازمند فناوری و از مجرای قراردادهای متنوع سرمایه گذاری چشمگیر است.

لینک کمکی