فایل word مقاله بررسي اثر دندان‌هاي مجاور بر وضعيت پوسيدگي يک دندان در دندان‌هاي شيري کودکان 5ـ3 ساله

: بر پایه مطالعه‌های انجام شده میزان شیوع پوسیدگی دندان در گروه کودکان پیش دبستانی در کشور ایران بالا بوده و از 64/31 تا 7/83 درصد متغیر است. شاخص کلی dmft قادر به بررسی و تعیین میزان اثرگذاری یک دندان پوسیده روی دندان‌های همسایه ومجاور نمی‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دندان‌های مجاور بر وضعیت پوسیدگی یک دندان به شیوه آمار فضایی بود. مواد و روش ها : این مطالعه تحلیلی‌ـ مقطعی طی سال‌های 1387‌ـ 1386 در دانشگاه‌های تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران بر روی 400 نفر از کودکان 5‌‌ ـ 3 ساله انجام شد. ابتدا ویژگی‌های جمعیتی وعادات بهداشتی کودکان در پرسشنامه‌ای ثب

فایل word پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه – مدیریت شعب منطقه شرق تهران

ی از متن فایل word پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه – مدیریت شعب منطقه شرق تهران : پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار در جهت پیشگیری از آن در بانک سپه – مدیریت شعب منطقه شرق تهران روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد -4-2 مراحل طراحی پرسشنامهبه منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. بدین جهت در ابتدا از طریق انجام یکسری مصاحبه با متخصصان امور بانکی و مطالعه کتب، قوانین و مقررات و متون فارسی و لاتین تعدادی فاکتور کلیدی جهت تنظیم سوالات پرسشنامه جمع آوری شد. سپس پرسشنامه اولیه تهیه گردید که پس از اظهار نظرهای اصلاحی استادان محترم راهنما و

فایل word تاثير تقويت شتاب طيفي بر نقطه عملکرد سازه هاي صنعتي فولادي داراي جرثقيل الکتريکي سقفي

س یا همایش : هشتمين کنفرانس ملي سازه و فولادتعداد صفحات :12چکیده مقاله: با توجه به گسترش روند احداث سازه های صنعتی فولادی دارای جرثقیل سقفی و توجه به این امر که در آیین نامه های لرزه ای کشورهای مختلف، هیچ اشاره ای به این نوع خاص از سازه ها نشده است،اهمیت بررسی رفتار دینامیکی اینگونه سازه ها کاملا احساس میگردد. در این تحقیق، ابتدا رفتار عمومی لرزه ای سازه ها و همچنین نحوه تعیین نقطه عملکرد بصورت مختصر بیان میشود و سپس سه سازه صنعتی جرثقیل دار موجود انتخاب میگردد و تحلیل استاتیکی معادل و طراحی سازه ای آنها بر اساس آیین نامه های ASCE 7-10 و AISE (انجمن مهند