محورهای همایش

 • محورهای همایش؛

 • عرفان و حکمت باباطاهر
  • مشرب عرفانی باباطاهر
  • عرفان باباطاهر
  • اصطلاحات عرفانی باباطاهر
  • سلوک عرفانی باباطاهر
  • قلندریات در افکار باباطاهر
  • رابطه باباطاهر با قلندریه
  • همانندی­های عرفانی باباطاهر و عین­القضات همدانی
  • مرگ اندیشی عرفانی باباطاهر
  • وحدت وجود در عرفان باباطاهر
  • عشق، عاشق و معشوق در تأملات عرفانی باباطاهر
 • دوبیتی­های باباطاهر
  • تصویرگری در دوبیتی­های باباطاهر
  • معرفی، نقد و بررسی آثار باباطاهر
  • اشعار پورفریدون در نسخه­های چاپی اشعار باباطاهر
  • فهلویات در شعر باباطاهر
  • صنایع لفظی در دیوان باباطاهر
  • عاشقانه­های محلی باباطاهر
  • مباحث زبان شناسیک باباطاهر
  • جایگاه باباطاهر در شعر عارفانۀ فارسی
  • تأثیر باباطاهر بر شاعران دوبیتی سرای اعصار بعد
  • اشعار الحاقی باباطاهر
  • زیبایی شناسی و فرانوگرایی در شعر باباطاهر
  • شگردهای زبانی در دوبیتی­های باباطاهر
  • دربارۀ تصحیح انتقادی دیوان باباطاهر
  • وزن فهلویات باباطاهر
 • تاریخ روزگار باباطاهر
  • سلجوقیان و رابطۀ آنان با صوفیه
  • شرح حالات و احوال باباطاهر
 • جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان
  • جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان
 • نگاه خاورشناسان به باباطاهر
  • نگاه خاورشناسان به باباطاهر
 • کتاب­شناسی باباطاهر
  • کتاب­شناسی باباطاهر
دبیرخانه همایش از کلیه صاحب نظران، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه زبان و ادبیات برای شرکت فعال در این همایش جهت ارائه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی خود در زمینه های تخصصی فوق دعوت به عمل می‌آورد.