اهداف همایش

  • ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان.
  • دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگزاران و ... مرتبط با ادبیات از ایران و دیگر کشورها و ایراد سخنرانی های علمی توسط آنها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ....
  • ارائه آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در موضوع همایش.
  • برگزاری هم اندیشی، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تبادل نظر و ...