هزینه های ثبت نام

هزینه ثبت نام در همایش

ثبت نام کننده

مقاله اول

اعضاء هیأت علمی

1500000  ریال

دانشجویان و سایر افراد

1000000 ریال

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله

500000 ریال

 

 

هزینه ثبت نام شامل:

  1. حضور در کنفرانس، پذیرایی، پکیج کنفرانس، گواهینامه حضور و گواهینامه پذیرش مقاله به همراه لوح فشرده مجموعه مقالات میباشد

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 50  هزار تومان میباشد.

 
  • هر فرد ثبت نام کننده می تواند حداکثر تا سه مقاله (به عنوان نگارنده اول) از طریق سامانه ارسال نماید، که فقط برای مقاله اول هزینه کامل دریافت می شود و برای هزینه بررسی و چاپ مقالات دوم و سوم 30 درصد از هزینه ثبت نام اولیه به شرح جدول فوق دریافت می گردد.
  • بدیهی است حضور ثبت نام شده به عنوان نگارنده دوم به بعد در مقالات ثبت شده توسط سایر شرکت کنندگان محدودیتی ندارد.
  • پرداخت هزینه های حضور در همایش صرفاً به صورت اینترنتی با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب و از طریق پایگاه همایش قابل انجام است.
  • اگر مدرک دانشجویی مورد تأیید قرار نگیرد، ثبت نام باید به صورت آزاد صورت گیرد. بنابراین از فارغ التحصیلان محترم تقاضا می شود به این موضوع توجه نمایند.
  • در صورت عدم دسترسی به اسکنر، تصاویر دیجیتال تهیه شده از کارت دانشجویی یا هیأت علمی با استفاده از تلفن همراه یا دوربینی که وضوح مناسبی داشته باشند، قابل ارسال هستند.