نحوه ثبت نام و ارسال مقالات

نحوه ثبت نام و ارسال مقاله؛

  • ثبت نام در همایش و ارسال مقاله صرفاً از طریق پایگاه الکترونیکی همایش به آدرس زیر انجام می شود.

http://mafakher-hamedan.ir/

  • ارسال مقاله تنها پس از ثبت‌نام در پایگاه الکترونیکی همایش و ورود به سیستم امکان‌پذیر است.
  • مقالات می‌بایست به صورت کامل ارسال شوند و دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند.
  • مقالات ارائه شده به همایش باید حاصل نتایج کارهای پژوهشی اصیل ارائه دهندگان باشد و در جای دیگری ارائه نشده باشد.
  • خلاصه مقاله شرکت کنندگان پس از پرداخت هزینه ثبت نام در کتاب مجموعه مقالات همایش و مقاله کامل در CD ویژه همایش چاپ خواهد شد.