فایل word بررسي نم زدايي با جاذب غربال مولکوليMCM-48 و مقايسه آن با سيليکاژل در شرکت پالايش گاز بيدبلند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نم زدايي با جاذب غربال مولکوليMCM-48 و مقايسه آن با سيليکاژل در شرکت پالايش گاز بيدبلند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گاز طبیعی تولید شده از منابع مستقل گازی در حقیقت گاز طبیعی اشباع شده از آب و هیدروکربورهای سنگین می باشد و باید پالایش و نمزدایی گردد در عملیات نم زدایی از گاز جاذب های متفاوتی از جمله سیلیکاژل و غربال مولکولی استفاده می گردد در این پژوهش جاذب های غربال مولکولی MCM-48 و سیلیکاژل را مورد بررسی قرار داده ایم هدف این پژوهش بررسی عملکرد دو جاذب در واحدهای نم زدایی از گاز طبیعی می باشد و از آنجایی که بروز مشکلاتی نظیر انفجار و مسمومیت در آزمایشگاه در صورت استفاده از گاز طبیعی تقریبا بدیهی است لذا از جریان هوا که دارای خواص فیزیکی نزدیکی به گاز طبیعی می باشد به عنوان گاز مرطوب استفاده شده است و فقط در یک مورد آزمایش از گاز طبیعی استفاده شده است در آزمایش ها درصد جذب سیلیکاژل 39/5% و غربال مولکولی 17% و غربال مولکولی MCM-48 مقدار 11% بدست آمد که نشان می دهد جذب سیلیکاژل بهتر از غربال مولکولی است .

لینک کمکی