فایل word بررسي دفاتر اسناد رسمي در ايران و فرانسه و انواع وظايف آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي دفاتر اسناد رسمي در ايران و فرانسه و انواع وظايف آنها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه یا محضر یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. هرچند این نهاد وابسته به قوه قضاییه ایران است ولی بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می شود. دفتر اسناد رسمی بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان است، مهم ترین کار این نهاد تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است. سردفتر در راس این نهاد شخصا دارای مسیولیتی مستقل از دولت و قوای حاکم بوده و با تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از وقوع نزاعهای بی مورد و کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری دارد. کمک به تامین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و داراییهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارهای این نهاد است. در این پژوهش سعی در بررسی وظایف این نهاد مهم حقوقی در ایران و نیز فرانسه، همچنین بررسی ساختار این نهاد در این کشورها شده است. هدف از این مهم، آشنایی هرچه بیشتر با ساختار و وظایف این نهاد برای مراجعین و مردم می باشد.

لینک کمکی