فایل word مروري بر ذخيره سازي امن داده ها در فضاي ابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر ذخيره سازي امن داده ها در فضاي ابر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

محاسبات ابر به عنوان یک پارادایم محاسباتی جدید ظاھر شده است که ھدف آن ارایه خدمات محاسباتی قابل اطمینان، سفارشی و با کیفیت برای کاربران ابر است. برنامه ھا و پایگاه ھای داده به مراکز داده ای به نام ابر متمرکز منتقل می شوند، به دلیل مجازی سازی منابع، منابع پشتیبان، مھاجرت و فقدان فیزیکی داده ھا و ماشین ھا در ابر، داده ھای ذخیره شده در ابر ممکن است به خوبی مدیریت نشوند و اعتماد کامل کاربران را را در برنداشته باشد. در این مقاله ما ابتدا به تھدیدات پیشروی فضای ابر اشاره می کنیم و راه حل ھای ارایه شده را عنوان و مقایسه می کنیم و به بررسی پروتکل ھای ایمن سازی ابر شامل SecCloud و TPA و TETPA و CP-ABE و FADE می پردازیم.

لینک کمکی