فایل word مروري بر توازن بار بهينه در محيط ابري با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر توازن بار بهينه در محيط ابري با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

توازن بار یکی از مھم ترین بخش ھا در محیط ھای ابری و توزیع شده است و نوعی مسیله بھین سازی است که در آن بھره وری و تخصیص عادلانه و کارآمد منابع را تضمین کرده و منجر به رضایت کاربر می گردد. ھر چند توازن بار در سال ھای اخیر، زمینه تحقیقات گسترده ای از محققان بوده است لیکن ھنوز ھم نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتر دارد. از آنجا که الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک یکی از توانمندترین روش ھای بھینه سازی است و قابلیت ترکیب با سایر روش ھای توازن بار و نیز در نظر گرفتن انواع شرایط کاربر سرویس دھنده ابر را دارد لذا در این مقاله ابتدا چگونگی انجام این الگوریتم بیان شده است، سپس مروری جامع بر کارھای انجام شده در زمینه توازن بار بھینه در محیط ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک آورده شد است.

لینک کمکی