فایل word مروري بر الگوريتم هاي توازن بار در محيط ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر الگوريتم هاي توازن بار در محيط ابري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه محاسبات ابری یک تکنولوژی کلیدی برای تخصیص آنلاین منابع محاسباتی و ذخیره سازی داده ھای کاربر با ھدف کاھش ھزینه ھا، منابع محاسباتی و در دسترس بودن در ھمه زمان ھا، از طریق اینترنت است و تبدیل به یک زمینه به سرعت در حال رشد در پژوھش و صنعت شده است. توازن بار یکی از مھم ترین بخش ھا در محیط ھای ابری و توزیع شده است که در آن بھره وری وتخصیص عادلانه و کارآمد منابع را تضمین کرده و منجر به رضایت کاربران می گردد. در این مطالعه ابتدا با بیان مشخصات ابر، محاسبات ابری و توازن بار، مروری بر روش ھا و الگوریتم ھای کلاسیک و غیرکلاسیک مبتنی بر بھینه سازی ابتکاری و فرا ابتکاری شده است.

لینک کمکی