فایل word کنترل وضعيت مقاوم تطبيقي ماهواره انعطاف پذيز به همراه تکنيک برنامه ريزي مسير به منظور تحريک کمتر ارتعاشات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل وضعيت مقاوم تطبيقي ماهواره انعطاف پذيز به همراه تکنيک برنامه ريزي مسير به منظور تحريک کمتر ارتعاشات :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در ماموریت های سنجش از راه دور ماهواره ها، به منظور عکسبرداری به مانور سریع و پایداری سازی سریع وضعیت نیاز است. از سوی دیگر در ماهواره های مدرن امروزی به منظور تولید انرژی در طی پرواز از بالک های خورشیدی استفاده می شود. بالک های خورشیدی سبک وزن هستند و خاصیت انعطاف پذیری دارند لذا باعث می شود که دینامیک ماهواره انعطاف پذیر از مدل مرتبه بالا و بسیار پیچیده باشد. به منظور طراحی کنترل کننده وضعیت، نیاز است که با یک مدل مرتبه پایین تقریب زده شود. لذا عدم قطعیت در دینامیک سیستم بوجود می آید. در این مقاله، به منظور غلبه کردن بر عدم قطعیت های پارامتری و اغتشاشات خارجی اعمال شده بر روی ماهواره انعطاف پذیر از روش کنترل مقاوم تطبیقی و به منظور تحریک کمتر ارتعاشات بالک های خورشیدی در طی مانور سریع وضعیت از تکنیک برنامه ریزی مسیر ورودی استفاده می شود. پایداری سیستم کنترل حلقه بسته با استفاده از تیوری لیاپانوف اثبات می شود. نتایج شبیه سازی موثر بودن روش ارایه شده برای مانور وضعیت ماهواره انعطاف پذیر را نشان می دهد.

لینک کمکی