فایل word طراحي و شبيه سازي سلول ضرب کننده ديجيتال سه گانه بر مبناي CNTFET

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و شبيه سازي سلول ضرب کننده ديجيتال سه گانه بر مبناي CNTFET :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ضرب کننده ھا یکی از بلوک ھای پرکاربرد در اکثر سیستم ھای دیجیتال می باشند و طراحی بھینه آن ھا نقش بسزایی در بھتر شدن رفتار سیستم ھا از جمله مصرف توان، مساحت و تاخیر دارد. از آنجایی که در اغلب ضرب کننده ھا بھبود سرعت، سبب کاھش مساحت و توان مصرفی می شود، استفاده از روش ھایی که بتوانند در بھبود ھمزمان این مشخصه ھا نقش داشته باشند اھمیت بیشتری پیدا کرد. استفاده از منطق سه ارزشی روشی مفید در این زمینه بوده است. در این پژوھش سعی بر طراحی یک ضرب کننده مبنای سه بر پایه CNTFET شده است که از نظر ساختار نیم جمع کننده و ھمچنین از نظر بازده مورد بررسی قرار گرفته است، این مقاله با استفاده از نرم افزار HSPICE تحت تکنولوژی nm32 با ولتاژ تغزیه 0/9 v، شبیه سازی شده است.

لینک کمکی