فایل word طراحي و شبيه سازي سلول تمام جمع کننده ديجيتال پر بازده بر پايه cntfet

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و شبيه سازي سلول تمام جمع کننده ديجيتال پر بازده بر پايه cntfet :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مدار تمام جمع کننده، به دلیل توانایی در پیاده سازی چھار عمل اصلی محاسباتی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) به عنوان یکی از مھمترین و پرکاربردترین بخش ھای اصلی پردازنده ھای دیجیتالی در طراحی مدارھای مجتمع، شناخته می شود. از آنجایی که در سال ھای اخیر ترانزیستور ھای CNTFET بازده بھتری به نسبت MOSFET داشته، در این پژوھش تلاش شده است که سلول تمام جمع کنندی جدیدی با بھره گیری از تکنولوژی ترانزیستورھای نانولوله ی کربنی، جھت دستیابی به مداری با عملکردی مناسب و توان مصرفی کم، ارایه گردد. طرح پیشنھادی با استفاده از 26 ترانزیستور نانو لوله کربنی و با استفاده از ساختار xor/xnor پیاده سازی شده است. شبیه سازی مدار با نرم افزار hspice و در ولتاژ 0/9 ولت انجام گرفته است و در پایان مقایسه ای میان مدار پیشنھادی و مدل ھای پیشین صورت گرفته است.

لینک کمکی