فایل word طراحي کنترل کننده بهينه براي اينورترهاي موازي جهت دستيابي به رگولاسيون مناسب ولتاژ و توزيع برابر جريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي کنترل کننده بهينه براي اينورترهاي موازي جهت دستيابي به رگولاسيون مناسب ولتاژ و توزيع برابر جريان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

اینورترھای مدولاسیون پھنای پالس (PWM) دارای کاربرد وسیعی در سیستم ھای قدرت می باشند. اتصال موازی اینورترھا ، مزایای بسیاری را به ھمراه دارد که از آن جمله می توان به انعطاف پذیری بیشتر در طراحی اشاره کرد. ھمچنین به کارگیری اینورترھا به صورت موازی باعث دستیابی به محدوده توان بیشتر و قابلیت اطمینان بالاتر می شود. مسیله کنترل برای اینورترھای موازی، رگولاسیون مناسب ولتاژ خروجی و توزیع برابر جریان بین اینورترھاست. در این مقاله از سیستم کنترل LQG/LTR برای برآورده ساختن اھداف فوق بھره گرفته شده است. این روش بر مبنای تیوری کنترل بھینه می باشد . نتایج شبیه سازی برای اینورترھای یک، دو و سه طبقه و به ازای بارھای مختلف و عدم قطعیت ھای پارامتری نشان دھنده عملکرد مطلوب سیستم کنترل ارایه شده در رگولاسیون ولتاژ و توزیع جریان می باشد.

لینک کمکی