فایل word شناسايي عنبيه با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي عنبيه با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تشخیص بیومتریک ھا یکی از ابزارھایی است که منجر به تشخیص ھویت در دنیای امروز می شود. تشخیص عنبیه برای شناسایی فرد با توجه به ویژگی ھای منحصر به فرد عنبیه و حفاظت از آن در برابر محیط و پیری، بسیار موثر می باشد. این پژوھش یک روش ساده را برای پیش پردازش تصاویر عنبیه و طراحی و آموزش سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی برای تشخیص عنبیه ارایه می دھد. سه تکنیک مختلف شناسایی تصویر عنبیه ارایه و بررسی شده است. شبیه سازی ھای مغز نشان می دھد که دقت تشخیص بالایی تا 98 % می تواند با وجود آزمایش ما از عنبیه ھای مشابه از رنگ یکسان به دست آید. در این پژوھش ھمچنین با تعداد مختلفی از لایه ھای پنھان، تعدادی از نورون ھا در ھر لایه ی پنھان، فرمت ورودی (باینری در مقابل آنالوگ)، درصد داده ھای استفاده شده برای آموزش در مقابل آزمایش و با اضافه کردن نویز آزمایش کردیم. سیستم تشخیص ما با وجود استفاده از پیش پردازش داده ھای ساده و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، به دقت بالایی دست یافت. این پژوھش ھمچنین یک نمونه ی اولیه از سیستم تشخیص الگوی عنبیه ی قدرتمند برای طبقه بندی 200 نمونه از افراد مختلف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی را ارایه می دھد.

لینک کمکی