فایل word شناسايي خودکار مسير شناورها در تصاوير ماهواره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي خودکار مسير شناورها در تصاوير ماهواره اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آشکارسازی اھداف و شناورھا در دریا از دیرباز بسیار مھم و مورد توجه سازمان ھای نظامی بوده است. گستردگی پھنه آبی و نبود سامانه ھای مراقبتی شبانه روزی برای بررسی و کنترل ھمه ترددھای دریایی باعث شده که ھر اطلاعاتی در این زمینه مفید باشد. ھمچنین به دلیل دسترسی آسان و فضای دید وسیع ماھواره ھای ھواشناسی (تصویری) موجب شده که تحقیقات گسترده ای برای استفاده از اطلاعات تصاویر این نوع ماھواره ھا به منظور کشف و ردیابی شناورھا در دریا انجام شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که در یک تصویر ماھواره ای، ابرھای طبیعی ھم سطح روشنایی یکسانی با دود شناورھا دارند و به راحتی نمی توانیم این کار را انجام دھیم. در این مقاله این چالش مورد توجه قرار گرفته و پس از تبدیل تصویر به نوع باینری، با استفاده از آستانه گذاری محلی و اعمال توابع مورفولوژی اقدام به آشکارسازی خودکار مسیر شناورھا می کنیم.

لینک کمکی