فایل word شناسايي خودکار جاده در تصاوير ماهواره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي خودکار جاده در تصاوير ماهواره اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

استخراج خودکار جاده از تصاویر ماھوارھای در کاربردھای حمل و نقل نقش اساسی ایفا می کند، چرا که موجب ایجاد، نگھداری و به روزرسانی پایگاه داده شبکه راه ھا به منظور انجام فعالیت ھایی چون مدیریت ترافیک، ناوبری خودکار وسایل نقلیه، حفظ امنیت و ارزیابی خطرھا و بلایای طبیعی، تبادل و به اشتراک گذاری داده ھای مکانی در قالب زیرساخت داده مکانی و جلوگیری از موازی کاری ھا و دوباره کاری ھا می گردد. چالش اصلی در استخراج جاده، ساختار پیچیده ی تصاویر است که اشیاء متفاوتی مثل جاده ھا، خانه ھا، درختان و غیره را با تفاوت ھایی در شکل و بافت شامل می شود. در این مقاله، آلگوریتمی برای استخراج خودکار جاده با استفاده از ترکیب توابع ریخت شناسی و آستانه گذاری محلی ارایه می شود. با توجه به ارزیابی کمی و کیفی انجام شده، الگوریتم پیشنھادی توانست با دقت 95/54 درصد به استخراج جاده بپردازد که نسبت به الگوریتم شبکه عصبی MLP توانسته است با افزایش دقت 2/19 درصد به استخراج جاده در تصاویر ماھواره ای بپردازد.

لینک کمکی