فایل word زمانبندي پوياي وظايف در محيط هاي پردازش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي پوياي وظايف در محيط هاي پردازش ابري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پردازش ابری اخیرا به عنوان یک الگو برای میزبانی و تحویل سرویس ھا در اینترنت پدیدار گشته است. امروزه با توسعه سریع اینترنت غالبا نیاز کاربران از طریق اینترنت به تحقق می رسد و ھمین امر پایه و اساس پردازش ابری را شکل داده است. پردازش ابری در ادامه سبک ھای دیگر، مانند محاسبات توری با ھدفی مشترک معرفی گردید. این ھدف مشترک چیزی نیست جز پردازش حجم عظیمی از داده ھا با استفاده از خوشه ھایی از کامپیوترھا. مساله زمانبندی وظایف و تخصیص منبع به ھر وظیفه یکی از مھمترین مسایل در پردازش ابری است. زمان بندی کار یعنی فرایند ایجاد صف برای اجرای دنباله ای از برنامه ھا در یک دوره از زمان. بنابراین زمانبندی وظیفه یک فرایند تصمیم گیری در مورد اختصاص کدام وظیفه به کدام منبع است که بتواند روی آن اجرا شود. در این مقاله ما سعی می کنیم پس از یک مطالعه گسترده در بین منابع و کتب مختلفی که در زمینه محاسبات ابری منتشر شده است، ضمن ارایه انواع مختلف تعاریف برای محاسبات ابری، شکل صحیح آن را بیان کنیم و به این ترتیب مساله زمانبندی وظایف و تخصیص منابع در پردازش ابری را شرح داد و الگوریتمی بھینه برای زمانبندی وظایف ارایه دھیم.

لینک کمکی