فایل word رويکردي مبتني بر برنامه نويسي خطي براي ترکيب وب سرويس ها در محيط رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکردي مبتني بر برنامه نويسي خطي براي ترکيب وب سرويس ها در محيط رايانش ابري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

محاسبات ابری به عنوان فناوری چرخشی در حال تغییر دادن کل اکوسیستم فناوری اطلاعات و تمام جنبه ھای زندگی ماست. (محاسبات ابری) نه تنھا یک تغییر فنی را موجب می شود بلکه تاثیر شگرفی روی مدل ھای کسب و کار و نرم افزارھای کاربردی کسب و کار سرمایه ای می گذارند. برنامه ھای کابردی تحت عنوان سرویس ھا، سرتاسر اینترنت در محیط ابری انتقال داده می شوند. این پژوھش با ھدف ارایه رویکردی مبتنی بر برنامه نویسی خطی برای ترکیب وب سرویس ھا در محیط رایانش ابری انجام شده؛ در این مقاله روشی با نام LP_GDCWSC برای ترکیب وب سرویسھا با رویکرد ارتقاء کیفیت سرویس در محیط شبکه ابری جغرافیایی توزیع شده ارایه شده است. جھت انتخاب وب سرویس ھای مناسب ھر درخواست از الگوریتم برنامه ریزی خطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده مشخص می کند که الگوریتم LP_GDCWSC نسبت به روش GA_WSC هزینه انتخاب و ترکیب سرویس را 7% و زمان پاسخگویی به درخواست را 6%، به عنوان دو عامل مھم کاھشی در ارتقاء کیفیت سرویس،کاھش می دھد.

لینک کمکی