فایل word روش هاي مديريت موقعيت براساس زمان و جهت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش هاي مديريت موقعيت براساس زمان و جهت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این پژوھش قصد داریم الگویی برای تحرک پذیری این افراد، براساس اطلاعات مربوط به تحرک پذیری گوشی ھای موبایل بدست آوریم. مدیریت موقعیت یک فرایند دو مرحله ای است که شبکه طی آن قادر خواھد بود تا تماس ھای رسید برای کاربران سیار را به آنھا برساند. مرحله اول این فرایند ضبط اطلاعات مربوط به کاربر سیار یا بعبارتی بھنگام سازی موقعیت کاربر است و مرحله بعد تحویل تماس است. در این تحقیق روش ھای مختلفی را برای بھنگام سازی موقعیت کاربر بیان می کنیم و به بحث و بررسی ھریک می پردازیم. ھر روش به نوبه خود دارای مشکلاتی می باشند. ھمچنین در این پژوھش به بیان یک روش پیشنھادی می پردازیم و با آماده نمودن یک محیط شبیه سازی شده به بررسی و مقایسه ھزینه های درگیر در فرآیند مدیریت موقعیت بین روش پیشنھادی جدید و دو روش موقعیت قدیمی یعنی روش ھای مدیریت موقعیت بر اساس زمان و روش مدیریت موقعیت بر اساس جھت کاربر می پردازیم.

لینک کمکی