فایل word خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي و الگوريتم k-means جهت بهينه سازي مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از منطق فازي و الگوريتم k-means جهت بهينه سازي مصرف انرژي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم دارای تعداد زیادی گره حسگر با انرژی محدود می باشند که در یک منطقه محدود جغرافیایی پراکنده شده اند. یکی از مسایل مهم در این شبکه ها افزایش طول عمر شبکه است. در این پژوهش ما پروتکلی موثر برای موازنه بار و افزایش طول عمر شبکه معرفی می کنیم که از ارتباط تک-گام درون خوشه ای و ارتباط چند-گام میان خوشه ای استفاده شده است که بهترین نودها، بر اساس خروجی ماژول فازی اش، خود را به ایستگاه پایه اعلام می کند و گره هایی که بهترین نیستند تا انتهای هر راند در حالت خواب قرار می گیرند و سپس بهترین گره های هر راند در ایستگاه پایه با استفاده از الگوریتم k-means خوشه ها بندی می شوند.

لینک کمکی