فایل word چالش هاي پيشرو در استفاده از کابل فيبر نوري ADSS در صنعت برق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چالش هاي پيشرو در استفاده از کابل فيبر نوري ADSS در صنعت برق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بدلیل گسترش روز افزون شبکه ھای برق ایران، ھوشمند سازی در شبکه بیشتر از گذشته احساس نیاز می شود ایجاد بستر مخابراتی ایمن، مطمین، در لحظه و سریع، یکی از مھمترین اقدامات در زمینه برقراری شبکه ھوشمند برق می باشد. در میان انواع روش ھای مخابراتی مرسوم، به دلیل برآوردن نیازھای مخابراتی صنعت برق، عمده نیاز در زمینه ارتباطات مخابراتی بوسیله فیبرھای نوری تامین می گردد. در این میان، شبکه ھای توزیع برق عمدتا از کابل فیبر نوری ADSS(All Dielectric Self Supporting) به منظور تامین زیرساخت ھای ارتباطی در جھت ھوشمند سازی شبکه، استفاده می کنند نحوه صحیح نصب کابل ھای ADSS بدلیل استفاده زیاد آن در خطوط توزیع برق، از اھمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله ما بر آن ھستیم تا عواملی که منجر به صدمه دیدن روکش کابل و یا حتی کشیدگی بیش از حد و یا پارگی آن می شود، را بیان کرده و راھکارھای مناسب جھت پیشگیری از بروز این حوادث را ارایه دھیم. راھکارھای بیان شده در این مقاله حاصل تجارب بدست آمده در خطوط توزیع برق شھر مشھد می باشد.

لینک کمکی