فایل word جايابي و اندازه يابي بهينه ي فيلترهاي اکتيو در سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کشتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي و اندازه يابي بهينه ي فيلترهاي اکتيو در سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينه سازي کشتل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با فراگیر شدن و افزایش تعداد بارھای مبتنی بر فناوری الکترونیک قدرت در شبکه، که به منظور افزایش کارایی و بھینه سازی مصرف انرژی به کار می روند، اعوجاج ھارمونیکی ولتاژ در سیستم ھای قدرت، به طور روز افزون در حال افزایش است. فیلترھای قدرت اکتیو گزینه ی مناسبی برای حل چنین مشکلی ھستند. یک شیوه ی استفاده از این فیلترھا، نصب آنھا در نقاط مناسب و کنترل آنھا به گونه ایست که اعوجاج ھارمونیکی ولتاژ را در تمام یا تعدادی از شین ھا به حداقل برسد؛ چنین سیستمی از فیلترھای اکتیو به APLC موسوم است. عملکرد مطلوب چنین سیستمی منوط به انتخاب مکان ھای مناسب برای نصب فیلترھا و نیز تعیین جریان ھای تزریق شده توسط آنھا می باشد. در این مقاله، دستیابی به این اھداف از طریق حل یک مسیله ی بھینه سازی انجام شد است که در آن از الگوریتم نوین و ایرانی کشتل استفاده گردیده است. در مسیله بھینه سازی، ھدف، تعیین ارضاء قیود استانداردھای ھارمونیکی ولتاژ، با استفاده از کمترین جریان تزریقی فیلترھای اکتیو، به منظور کمینه سازی قدرت مورد نیاز برای فیلترھا بوده است. برای تایید کارایی الگوریتم پیشنھادی، شبیه سازی کامپیوتری بر روی یک شبکه نمونه ی 18 شینه با 4 بار غیرخطی انجام شده است. این کار برای 4 تعداد مختلف فیلتر اکتیو به انجام رسیده و در ھر مرحله THD ولتاژ شین ھای سیستم تعیین گردیده و با مقدار پیش از فیلترگذاری مقایسه شده است. در نھایت نیز نتیجه ھای بدست آمده با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.

لینک کمکی