فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور (PMU) با هدف رويت پذيري خطا در شبکه انتقال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور (PMU) با هدف رويت پذيري خطا در شبکه انتقال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مهندسي برق،علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله، روشی برای جایابی بھینه واحدھای اندازه گیری فازور (PMU) در شبکه قدرت ارایه شده است. در این مقاله پساز بررسی روش ھای مختلف حل مسایل بھینه سازی، روش برنامه نویسی خطی گسسته (ILP) متناسب با بحث جایابی PMU دیده شده و به عنوان ابزار حل مساله انتخاب می گردد. سپس تفاوت رویت پذیری با رویت پذیری خطا بیان می گردد. بنابراین قیدھای حل مساله بھینه سازی متناسب با رویت پذیری خطا در نظر گرفته می شوند. ھمچنین به منظور به حداقل رساندن تعداد PMU مورد نیاز، باس ھای تزریق صفر شبکه و ھمچنین ترانسفورماتورھا نیز در نظر گرفته می شوند. در انتھا روش جایابی پیشنھادی بر روی سه شبکه نمونه سیستم 14 شینه IEEE، سیستم 30 شینه IEEE و سیستم 39 شینه New England پیاده سازی شده است.

لینک کمکی